Sponsorvoorwaarden

LOOP VOOR CLINICLOWNS BELGIE 2025

BOEKINGEN EN ANNULERINGEN

 • Deelnemer meldt zich aan via het inschrijfformulier. 
 • Deelnemer bevestigt de inschrijving door €100,= te storten op zijn/haar online-account. Bij annulering van het arrangement kan men geen aanspraak maken op teruggave van dit basisbedrag. Deelnemer krijgt dit bedrag niet terug, het is een eerste eigen donatie/sponsoring als basis! 
 • Deelnemer ontvangt van onze reispartner TUI Sports een aanbetalingsfactuur van 40% van het standaard reisarrangement (arrangement; donderdag heen-, dinsdag terugvlucht, vijf nachten in hotel in NY, startbewijs). Deelnemer ontvangt voor 1 mei 2025 een factuur voor het restantbedrag (60%) te voldoen voor 1 juni. Deelnemers die op of na 1 mei 2024 boeken, ontvangen een factuur voor het gehele bedrag.
 • Het startbewijs moet gelijk in 1x betaald worden aan TUI Sports.
 • Deelnemer ontvangt vanuit onze reispartner TUI Sports een bevestiging van de geboekte reis met daarbij de mogelijkheid om de reis te verlengen, alsmede een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Deze extra zaken worden direct bij onze reispartner TUI Sports geboekt en betaald aan onze reispartner TUI Sports.
 • Deelnemer verplicht zich in te spannen om sponsorgelden te werven voor Cliniclowns België. Het minimum te werven sponsorbedrag bedraagt €2.000. Indien Deelnemer dit minimumbedrag 14 dagen voor vertrekdatum niet heeft behaald, is Deelnemer verplicht het verschil 14 dagen voor vertrekdatum aan te vullen tot €2.000. Cliniclowns België behoudt zich het recht voor om Deelnemer de deelname te ontzeggen indien deze aanvulling niet tijdig geschiedt.
 • Deelnemer kan tot en met 30 november 2025 sponsorgelden laten storten op zijn/haar account.
 • Annulering van de reis zelf kan alleen bij onze reispartner TUI Sports.In een dergelijk geval gelden de annuleringsvoorwaarden van onze reispartner TUI Sports. Deze voorwaarden staan los van de hieronder genoemde financiële verplichtingen die de Deelnemer heeft ten opzichte van VZW Cliniclowns België bij een annulering.
 • Indien Deelnemer gedurende het voorbereidingstraject de deelname aan dit sponsortraject annuleert, dan heeft Deelnemer de volgende keuzes v.w.b. de geworven sponsorgelden:
  • Deelnemer wijst de geworven sponsorgelden volledig toe aan een andere deelnemer van dezelfde groep;
  • Deelnemer neemt de geworven sponsorgelden mee naar het eerstvolgende “Loop voor Cliniclowns”-project, bijvoorbeeld een marathon een jaar later.
 • Indien men gedurende het voorbereidingstraject annuleert, dan is men verplicht €500,= te voldoen als tegemoetkoming voor gemaakte kosten (trainingen, begeleiding, kleding), tenzij men deelname uitstelt tot het eerstvolgende “Loop voor Cliniclowns”-project.
 • Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een annuleringsverzekering met eventuele sportblessuredekking. Deze verzekering dekt alleen de kosten voor het reisarrangement, dus niet genoemde kosten die betrekking hebben op het begeleidingstraject en geworven sponsorgelden.

TE WERVEN SPONSORGELDEN EN UITKERINGEN AAN DEELNEMER

 • Als Deelnemer €12.500 of meer inzamelt, dan krijgt Deelnemer €2.500 teruggestort ter dekking van de reiskosten
 • Als Deelnemer tussen €10.000 en €12.499 inzamelt, dan krijgt Deelnemer €2.000 teruggestort ter dekking van de reiskosten
 • Als Deelnemer tussen €7.500 en €9.999 inzamelt, dan krijgt Deelnemer €1.500 teruggestort ter dekking van de reiskosten
 • Als Deelnemer tussen €5.000 en €7.499 inzamelt, dan krijgt Deelnemer €1.000 teruggestort ter dekking van de reiskosten
 • Als Deelnemer tussen €2.500 en €4.999 inzamelt, dan krijgt Deelnemer €500 teruggestort ter dekking van de reiskosten
 • Als Deelnemer tussen €2.000 en €2.499 inzamelt, dan hoeft Deelnemer niets bij te storten
 • Als Deelnemer minder dan €2.000 inzamelt voor vertrekdatum, dan dient Deelnemer zijn/haar account aan te vullen tot €2.000
 • In deze staffel van de sponsorgelden houden wij ons aan de belastingwetgeving voor VZW’s van Goede Doelen. Deze wetgeving stelt dat voor elke Euro die geworven wordt, maar 20% aan kosten tegenover mogen staan. € 10.000 inzamelen, betekent een maximale terugstorting van € 2.000 (=20% van € 10.000).

BEDRAG NIET TERUGVRAGEN

Tenslotte is het zo dat u ook kunt afzien van de terugstorting, indien u daar bezwaren tegen heeft. De keuze is aan uzelf. Belangrijk is wel dat u hierover eerlijk communiceert richting uw sponsoren indien zij daarom vragen.

Projectsponsoren & Partners

Tui