Sponsorvoorwaarden

 VOORWAARDEN “LOOP VOOR CLINICLOWNS BELGIE EEN VOORJAARSMARATHON: TOKYO, LOS ANGELES, LONDEN OF BOSTON” – Versie 30 augustus 2019

BOEKINGEN REIS EN ANNULERINGEN (ALLEEN VAN TOEPASSING VOOR LOS ANGELES)

 • Deelnemer meldt zich aan via de inschrijfmodule op loopvoorcliniclowns.be/tokyo-2020.
 • Deelnemer bevestigt de inschrijving door €100,= te storten op zijn/haar online-account. Bij annulering van het arrangement kan men geen aanspraak maken op teruggave van dit basisbedrag. Deelnemer krijgt dit bedrag niet terug, het is een eerste eigen donatie/sponsoring als basis! 
 • Deelnemer ontvangt rond 1 oktober 2019 van onze reispartner een aanbetalingsfactuur van 40% van het standaard reisarrangement (arrangement; woensdag heen-, dinsdag terugvlucht, zes nachten in hotel in Los Angeles, startbewijs). Deelnemer ontvangt per 1 december 2019 een factuur voor het restantbedrag (60%) te voldoen voor 31 december 2019.
 • Deelnemer ontvangt vanuit onze reispartner een bevestiging van de geboekte reis met daarbij de mogelijkheid om de reis te verlengen, alsmede een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Deze extra zaken worden direct bij onze reispartner geboekt en betaald aan onze reispartner.
 • Annulering van de reis zelf kan alleen bij onze reispartnerIn een dergelijk geval gelden de annuleringsvoorwaarden van onze reispartner. Deze voorwaarden staan los van de hieronder genoemde financiële verplichtingen die de Deelnemer heeft ten opzichte van Cliniclowns België bij een annulering.
 • Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een annuleringsverzekering met eventuele sportblessuredekking. Deze verzekering dekt alleen de kosten voor het reisarrangement, dus niet genoemde kosten die betrekking hebben op het begeleidingstraject en geworven sponsorgelden.

SPONSORWERVING (VAN TOEPASSING OP DE MARATHON VAN TOKYO, LOS ANGELES EN BOSTON)

 • Deelnemer verplicht zich in te spannen om sponsorgelden te werven voor Cliniclowns België. Het minimum te werven sponsorbedrag bedraagt €2.000. Indien Deelnemer dit minimumbedrag 14 dagen voor de desbetreffende marathon niet heeft behaald, is Deelnemer verplicht het verschil 14 dagen voor de desbetreffende marathon aan te vullen tot €2.000. Cliniclowns België behoudt zich het recht voor om Deelnemer de deelname ten voordele van VZW Cliniclowns te ontzeggen indien deze aanvulling niet tijdig geschiedt.
 • Deelnemer kan tot 30 april 2020 sponsorgelden laten storten op zijn/haar account.
 • Indien Deelnemer gedurende het voorbereidingstraject de deelname aan dit sponsortraject annuleert, dan heeft Deelnemer de volgende keuzes v.w.b. de geworven sponsorgelden:
  • Deelnemer wijst de geworven sponsorgelden volledig toe aan een andere deelnemer van dezelfde groep;
  • Deelnemer neemt de geworven sponsorgelden mee naar het eerstvolgende “Loop voor Cliniclowns”-project, bijvoorbeeld een marathon een jaar later.
 • Indien men gedurende het voorbereidingstraject deelname aan dit sponsortraject annuleert, dan is men verplicht €500,= te voldoen als tegemoetkoming voor gemaakte kosten (trainingen, begeleiding, kleding), tenzij men deelname uitstelt tot het eerstvolgende “Loop voor Cliniclowns”-project.

TE WERVEN SPONSORGELDEN EN UITKERINGEN AAN DEELNEMER (VAN TOEPASSING OP DE MARATHON VAN TOKYO, LOS ANGELES, LONDEN EN BOSTON)

 • Als Deelnemer €10.000 of meer inzamelt, dan krijgt Deelnemer €2.000 teruggestort ter dekking van de reiskosten
 • Als Deelnemer tussen €7.500 en €9.999 inzamelt, dan krijgt Deelnemer €1.500 teruggestort ter dekking van de reiskosten
 • Als Deelnemer tussen €5.000 en €7.499 inzamelt, dan krijgt Deelnemer €1.000 teruggestort ter dekking van de reiskosten
 • Als Deelnemer tussen €2.500 en €4.999 inzamelt, dan krijgt Deelnemer €500 teruggestort ter dekking van de reiskosten
 • Als Deelnemer tussen €2.000 en €2.499 inzamelt, dan hoeft Deelnemer niets bij te storten
 • Als Deelnemer minder dan €2.000 inzamelt voor vertrekdatum, dan dient Deelnemer zijn/haar account aan te vullen tot €2.000
 • In deze staffel van de sponsorgelden houden wij ons aan de belastingwetgeving voor VZW’s van Goede Doelen. Deze wetgeving stelt dat voor elke Euro die geworven wordt, maar 20% aan kosten tegenover mogen staan.

INSCHRIJVEN ALS TEAM

Deelnemer kan ook met andere Deelnemers een team vormen. Indien een team uit twee personen bestaat, verdubbelen de bedragen die hierboven zijn genoemd. Dus de twee Deelnemers uit het team krijgen €4.000 teruggestort als ze €20.000 of meer ophalen. Indien dit team van twee personen minder dan €4.000 heeft ingezameld, dient het account van het team aangevuld te worden tot €4.000.

Indien een team uit drie personen bestaat, verdriedubbelen bovenstaande bedragen. Enzovoorts.

BEDRAG NIET TERUGVRAGEN

Tenslotte is het zo dat u ook kunt afzien van de terugstorting, indien u daar bezwaren tegen heeft. De keuze is aan uzelf. Belangrijk is wel dat u hierover eerlijk communiceert richting uw sponsoren indien zij daarom vragen.

 • Vragen?
  Laat je terugbellen


  Contact opnemen

  Voor meer informatie:

  Tel: +32 78481300

  Email: info@loopvoorcliniclowns.be

 • Projectsponsoren & Partners