sponsorvoorwaarden

 VOORWAARDEN “LOOP VOOR CLINICLOWNS BELGIE – NEW YORK MARATHON 2017”

BOEKINGEN EN ANNULERINGEN

 • Deelnemer meldt zich aan via de inschrijfmodule op loopvoorcliniclowns.be/nym-2017.
 • Deelnemer bevestigt de inschrijving door €100,= te storten op zijn/haar online-account. Bij annulering van het arrangement kan men geen aanspraak maken op teruggave van dit basisbedrag. Deelnemer krijgt dit bedrag niet terug, het is een eerste eigen donatie/sponsoring als basis! 
 • Deelnemer ontvangt van onze reispartner een aanbetalingsfactuur van 40% van het standaard reisarrangement (arrangement; donderdag heen-, maandag terugvlucht, vier nachten in hotel in NY, startbewijs). Deelnemer ontvangt per 1 mei 2017 een factuur voor het restantbedrag (60%) te voldoen voor 1 juni. Deelnemers die op of na 1 mei 2017 boeken, ontvangen een factuur voor het gehele bedrag.
 • Deelnemer ontvangt vanuit onze reispartner een bevestiging van de geboekte reis met daarbij de mogelijkheid om de reis te verlengen, alsmede een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Deze extra zaken worden direct bij onze reispartner geboekt en betaald aan onze reispartner.
 • Deelnemer verplicht zich in te spannen om sponsorgelden te werven voor Cliniclowns België. Het minimum te werven sponsorbedrag bedraagt €2.000. Indien Deelnemer dit minimumbedrag 14 dagen voor vertrekdatum niet heeft behaald, is Deelnemer verplicht het verschil 14 dagen voor vertrekdatum aan te vullen tot €2.000. Cliniclowns België behoudt zich het recht voor om Deelnemer de deelname te ontzeggen indien deze aanvulling niet tijdig geschiedt.
 • Deelnemer kan tot 30 november 2017 sponsorgelden laten storten op zijn/haar account.
 • Annulering van de reis zelf kan alleen bij onze reispartnerIn een dergelijk geval gelden de annuleringsvoorwaarden van onze reispartner. Deze voorwaarden staan los van de hieronder genoemde financiële verplichtingen die de Deelnemer heeft ten opzichte van Cliniclowns België bij een annulering.
 • Indien Deelnemer gedurende het voorbereidingstraject de reis annuleert, dan heeft Deelnemer de volgende keuzes v.w.b. de geworven sponsorgelden:
  • Deelnemer wijst de geworven sponsorgelden volledig toe aan een andere deelnemer van dezelfde groep;
  • Deelnemer neemt 50% van de geworven sponsorgelden mee naar het eerstvolgende “Loop voor Cliniclowns”-project. De andere 50% blijft staan voor Cliniclowns België.
 • Indien men gedurende het voorbereidingstraject annuleert, dan is men verplicht €500,= te voldoen als tegemoetkoming voor gemaakte kosten (trainingen, begeleiding, kleding), tenzij men deelname uitstelt tot het eerstvolgende “Loop voor Cliniclowns”-project.
 • Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een annuleringsverzekering met eventuele sportblessuredekking. Deze verzekering dekt alleen de kosten voor het reisarrangement, dus niet genoemde kosten die betrekking hebben op het begeleidingstraject en geworven sponsorgelden.

TE WERVEN SPONSORGELDEN EN UITKERINGEN AAN DEELNEMER

 • Als Deelnemer €7.000 of meer inzamelt, dan krijgt Deelnemer €2.500 teruggestort ter dekking van de reiskosten = DUS BIJNA DE GEHELE REISSOM VAN HET STANDAARD CLINICLOWNS REISPAKKET
 • Als Deelnemer tussen €6.000 en €6.999 inzamelt, dan krijgt Deelnemer €2.000 teruggestort ter dekking van de reiskosten
 • Als Deelnemer tussen €5.000 en €5.999 inzamelt, dan krijgt Deelnemer €1.500 teruggestort ter dekking van de reiskosten
 • Als Deelnemer tussen €4.000 en €4.999 inzamelt, dan krijgt Deelnemer €1.000 teruggestort ter dekking van de reiskosten
 • Als Deelnemer tussen €3.000 en €3.999 inzamelt, dan krijgt Deelnemer €500 teruggestort ter dekking van de reiskosten
 • Als Deelnemer tussen €2.000 en €2.999 inzamelt, dan hoeft Deelnemer niets bij te storten
 • Als Deelnemer minder dan €2.000 inzamelt voor vertrekdatum, dan dient Deelnemer zijn/haar account aan te vullen tot €2.000

INSCHRIJVEN ALS TEAM

Deelnemer kan ook met andere Deelnemers een team vormen. Indien een team uit twee personen bestaat, verdubbelen de bedragen die hierboven zijn genoemd. Dus de twee Deelnemers uit het team krijgen € 5.000 teruggestort als ze € 14.000 of meer ophalen. Indien dit team van twee personen minder dan € 4.000 heeft ingezameld, dient het account van het team aangevuld te worden tot € 4.000.

Indien een team uit drie personen bestaat, verdriedubbelen bovenstaande bedragen. Enzovoorts.

BEDRAG NIET TERUGVRAGEN

Tenslotte is het zo dat u ook kunt afzien van de terugstorting, indien u daar bezwaren tegen heeft. De keuze is aan uzelf. Belangrijk is wel dat u hierover eerlijk communiceert richting uw sponsoren indien zij daarom vragen.

 • Vragen ?

  Laat je terugbellen

  Loop mee!

  Wil jij ook al heel lang de New York Marathon lopen? Op 5 november 2017 kan je die droom dan eindelijk waarmaken door voor Cliniclowns België te lopen! Een onvergetelijke ervaring. We bieden een unieke combinatie van professionele begeleiding (van je eerste training tot je laatste km in the Big Apple) en een sponsorformule die je toelaat om de kosten voor je deelname te beper-ken door fondsen te werven voor Cliniclowns.

  Schrijf je in!


  Contact opnemen

  Voor meer informatie:

  Tel: +32 78481300

  Email: info@loopvoorcliniclowns.be

 • Projectsponsoren & Partners