Sponsorvoorwaarden

VOORWAARDEN “LOOP VOOR CLINICLOWNS BELGIE – CHICAGO MARATHON 2018”

BOEKINGEN EN ANNULERINGEN

 • Deelnemer meldt zich aan via de inschrijfmodule op loopvoorcliniclowns.be/chicago-2018.
 • Deelnemer bevestigt de inschrijving door €100,= te storten op zijn/haar online-account. Bij annulering van het arrangement kan men geen aanspraak maken op teruggave van dit basisbedrag. Deelnemer krijgt dit bedrag niet terug, het is een eerste eigen donatie/sponsoring als basis! 
 • Deelnemer ontvangt van onze reispartner BCD Meetings & Events een aanbetalingsfactuur van 30% van het standaard reisarrangement (arrangement; donderdag heen-, dinsdag terugvlucht, vijf nachten in hotel in Chicago, startbewijs). Deelnemer ontvangt ongeveer zes weken voor vertrek een factuur voor het restantbedrag (70%) te voldoen die dan binnen een week voldaan moet worden. Deelnemers die op of na 1 mei 2018 boeken, ontvangen een factuur voor het gehele bedrag.
 • Deelnemer ontvangt vanuit onze reispartner een bevestiging van de geboekte reis met daarbij de mogelijkheid om de reis te verlengen, alsmede een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Deze extra zaken worden direct bij onze reispartner BCD Meetings & Events geboekt en betaald aan onze reispartner BCD Meetings & Events.
 • Deelnemer verplicht zich in te spannen om sponsorgelden te werven voor Cliniclowns België. Het minimum te werven sponsorbedrag bedraagt €2.000. Indien Deelnemer dit minimumbedrag 14 dagen voor vertrekdatum niet heeft behaald, is Deelnemer verplicht het verschil 14 dagen voor vertrekdatum aan te vullen tot €2.000. Cliniclowns België behoudt zich het recht voor om Deelnemer de deelname te ontzeggen indien deze aanvulling niet tijdig geschiedt.
 • Deelnemer kan tot 31 oktober 2018 sponsorgelden laten storten op zijn/haar account.
 • Annulering van de reis zelf kan alleen bij onze reispartner BCD Meetings & Events. In een dergelijk geval gelden de annuleringsvoorwaarden van onze reispartner BCD Meetings & Events. Deze voorwaarden staan los van de hieronder genoemde financiële verplichtingen die de Deelnemer heeft ten opzichte van Cliniclowns België bij een annulering.
 • Indien Deelnemer gedurende het voorbereidingstraject de reis annuleert, dan heeft Deelnemer de volgende keuzes v.w.b. de geworven sponsorgelden:
  • Deelnemer wijst de geworven sponsorgelden volledig toe aan een andere deelnemer van dezelfde groep;
  • Deelnemer neemt 50% van de geworven sponsorgelden mee naar het eerstvolgende “Loop voor Cliniclowns”-project. De andere 50% blijft staan voor Cliniclowns België.
 • Indien men gedurende het voorbereidingstraject annuleert, dan is men verplicht €500,= te voldoen aan Cliniclowns België als tegemoetkoming voor gemaakte kosten (trainingen, begeleiding, kleding), tenzij men deelname uitstelt tot het eerstvolgende “Loop voor Cliniclowns”-project.
 • Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een annuleringsverzekering met eventuele sportblessuredekking. Deze verzekering dekt alleen de kosten voor het reisarrangement, dus niet genoemde kosten die betrekking hebben op het begeleidingstraject en geworven sponsorgelden.

TE WERVEN SPONSORGELDEN EN UITKERINGEN AAN DEELNEMER

 • Indien Deelnemer meer dan € 6.000, dan krijgt Deelnemer €2.000 teruggestort ter dekking van de reiskosten = DUS BIJNA DE GEHELE REISSOM VAN HET STANDAARD CLINICLOWNS REISPAKKET
 • Indien Deelnemer tussen €5.000 en €5.999 inzamelt, dan krijgt Deelnemer €1.500 teruggestort ter dekking van de reiskosten
 • Indien Deelnemer tussen €4.000 en €4.999 inzamelt, dan krijgt Deelnemer €1.000 teruggestort ter dekking van de reiskosten
 • Indien Deelnemer tussen €3.000 en €3.999 inzamelt, dan krijgt Deelnemer €500 teruggestort ter dekking van de reiskosten
 • Indien Deelnemer tussen €2.000 en €2.999 inzamelt, dan hoeft Deelnemer niets bij te storten
 • Indien Deelnemer minder dan €2.000 inzamelt voor vertrekdatum, dan dient Deelnemer zijn/haar account aan te vullen tot €2.000

INSCHRIJVEN ALS TEAM

Deelnemer kan ook met andere Deelnemers een team vormen. Indien een team uit twee personen bestaat, verdubbelen de bedragen die hierboven zijn genoemd. Dus de twee Deelnemers uit het team krijgen € 4.000 teruggestort als ze € 12.000 of meer ophalen. Indien dit team van twee personen minder dan € 4.000 heeft ingezameld, dient het account van het team aangevuld te worden tot € 4.000.

Indien een team uit drie personen bestaat, verdriedubbelen bovenstaande bedragen. Enzovoorts.

BEDRAG NIET TERUGVRAGEN

Tenslotte is het zo dat u ook kunt afzien van de terugstorting, indien u daar bezwaren tegen heeft. De keuze is aan uzelf. Belangrijk is wel dat u hierover eerlijk communiceert richting uw sponsoren indien zij daarom vragen.

 • Contact opnemen

  Voor meer informatie:

  Tel: +32 78481300

  Email: info@loopvoorcliniclowns.be

 • Projectsponsoren & Partners